Skydda
Bilen

Det finns flera sätt att skydda sig
mot inbrott i sin bil

Allmän försiktighet kommer man ganska långt med.
Men larm och säkerhetsburar är ännu mer effektiva.

Så skyddar du din bil

Stöldskyddsprodukter

Det finns ett stort utbud av s k stöldskyddsprodukter och många är av mycket dålig kvalitet. Kontrollera därför att produkten är provad och intygad. Billarm som rekommenderas av SSF har en avskräckande inverkan på tjuvarna.

Dyr extrautrustning

Om du har dyr extrautrustning - märk den med bilnummer eller personnummer. Märkutrustning får du låna gratis av din närpolis. Parkera hellre på en upplyst parkering än i ett oskyddat parkeringshus. Säkerhetsburar i parkeringshus gör att risken för stöld praktiskt taget helt elimineras.

Professionella tjuvar

Attraktiva bilar stjäls ofta av professionella tjuvar. Märk bilrutorna med registreringsnummer så försvårar du häleri, dvs att någon köper bilen av tjuven. Om bilen parkeras en längre tid kan du försvåra stöld genom att ta bort rotor eller tändkabel mellan spole och fördelare.

Värdeföremål i bilen

Lämna inga värdeföremål i bilen som lockar till tillfälligt inbrott. Bilradioapparater med s k stöldskyddskassett är konstruerade så att du lätt kan ta med radion när du parkerat bilen. Om du behöver fler goda råd kontakta ditt försäkringsbolag eller närpolisen.