Bilförsäkring

Information bilförsäkring…
Personbilsförsäkringen är normalt uppdelad i tre delar beroende på hur väl man vill ha sin bil försäkrad. En helt ny bil vill man självklart ha större och bättre försäkringsomfattning på än en äldre. De tre omfattningarna är:

Innehåll
Bilförsäkring

Image

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring måste du ha enligt svensk lag. Den ersätter skador som föraren av din bil orsakar på annans egendom. Försäkringen ersätter även personskador som drabbat förare, passagerare och utomstående. Skador på den försäkrade bilen eller egendom som transporterats med bilen ersätts ej av trafikförsäkringen. Självrisk oftast 1000 kr.
Image

Delkaskoförsäkring

Brand
Försäkringen ersätter skador som uppstått genom brand, åsknedslag, explosion samt kortslutning på elektriska kablar. Självrisk mellan 1500-2000 kr.

Stöld
Ersätter skada pga. stöld, tillgrepp eller försök till detta. Självrisk mellan 1500-2000 kr.

Glas
Försäkringen gäller när vind-, sido- eller bakrutan spräckts, krossats eller gått sönder. Försäkringen gäller inte för skada som skett när fordonet kolliderat, vält eller kört av vägen. Självrisk utgår med procent av kostnaden, dock lägst grundsjälvrisk. Repareras rutan istället för att bytas är självrisken enbart några hundralappar.

Maskin
Försäkringen gäller för bilar som är högst 5-6 år och/eller körts max 10 000-12 000 mil. Den ersätter skador som påverkar bilens funktion, som t ex motor och växellåda. Självrisk oftast mellan 1200-5000 kr.

Räddning
Försäkringen gäller för transport av skadat fordon till närmaste verkstad. Vid t ex sjukdom och olycksfall gäller försäkringen även för hemtransport av förare och passagerare eller transport till närmaste sjukhus eller läkare. I försäkringen ingår tillkopplad släpvagn/husvagn. Självrisk mellan 1000-2000 kr.

Rättsskydd
Fordonets ägare eller förare kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader i samband med trafikolycka, köp, försäljning eller reparation av bilen. Självrisken utgår med 20 procent av kostnaden, dock lägst grundsjälvrisken.
Image

Vagnskadeförsäkring

Vagnskadeförsäkringen ersätter skador vid trafikolycka, annan yttre olyckshändelse, kollision med djur eller uppsåtlig skadegörelse. Du kan oftast välja mellan 3000 kronor och 6000 kronor i självrisk. Ju högre självrisk desto lägre premie. Vagnskadegaranti ingår i de flesta nya bilar och gäller i tre år.

Tilläggsförsäkringar
Bilplus/Bilallrisk Självriskreducering/eliminering vid parkeringsskada, djurkollision, uppsåtlig skadegörelse samt rätt till hyrbil vid ersättningsbar skada.

Vilken omfattning bör man ha på bilförsäkringen?

Då bilen är ny så brukar den oftast ha en vagnskadegaranti enligt ovan. Då behöver bilen endast halvförsäkras. Efter det att tre år har gått vill den normale kunden ha helförsäkring på bilen. Det bör och brukar han ha i ungefär 10-13 år från första registreringsdatum. Efter det så brukar det räcka med en halvförsäkring mellan ungefär 13-17 år och därefter behövs endast trafikförsäkring.