Regler vid annonsering på www.autosale.se

Annonsering på autosale.se är i dagsläget helt gratis. Vid annonsering är det dock av vikt att följande regler och bestämmelser efterföljs av samtliga annonsörer.

  • 1. Uppge alltid korrekt kontaktinformation såsom namn, telefon och e-mail. Anges inte en riktig e-mailadress så kan inte den inlagda annonsen bekräftas och således publiceras inte annonsen.
  • 2. Det är förbjudet att annonsera stöldgods eller på annat sätt olagligt material på autosale.se.
  • 3. Skapa endast en annons per produkt.
  • 4. Det är förbjudet att systematiskt lägga in en och samma annons flera gånger. Det är däremot fullt tillåtet att lägga in sin annons på nytt om den gamla annonsen raderas.
  • 5. Det är i dagsläget förbjudet att annonsera något annat än bilar och bildelar på autosale.se.
  • 6. De bilar som annonseras på Autosale.se ska finnas till salu i Sverige.

Autosale.se förbehåller sig rätten att stänga av användare som bryter mot någon av ovanstående regler samt att radera annonser som är missvisande, olagliga eller på annat sätt stötande.Autosale.se är ett annonstorg för begagnade bilar.

Copyright: ©2002-2021 www.autosale.se | E-post: info(at)autosale.se

Annonsörer på Autosale.se